מונחים בתנ"ך

הסברים קצרים על מונחים תנ"כיים
הקשורים לבשורת המים והרוח-


  • ישועה
  • משמעות הגאולה היא 'להינצל מטביעה' אנו מקבלים גאולה כאשר אנו מודים שאיננו יכולים אלא ללכת לגיהינום על חטאינו ולהאמין שישוע הציל אותנו מכל חטאינו באמצעות לידתו, טבילתו והדם שעל הצלב

    אלו שהופכים לנקיים מחטאים על ידי האמונה בגאולת ישוע טבילתו ודמו נקראים 'הנגאלים, הנולדים מחדש, הצדיקים'

    אנו יכולים להשתמש במילה 'גאולה' כלפי אלו שניצלו מכל חטאיהם כולל החטא הקדמון וחטאי היומיום שלהם על ידי האמונה בישוע בדיוק כפי שאיש טובע ניצל, האדם שטובע בחטאי העולם יכול להינצל על ידי האמונה בישוע כמושיעו, על ידי האמונה בטבילתו ובדמו ועל ידי האמונה במילותיה של האמת הרוחנית

    חזרה לרשימה