מונחים בתנ"ך

הסברים קצרים על מונחים תנ"כיים
הקשורים לבשורת המים והרוח-


  • לידה מחדש
  • 'להיוולד בפעם השניה' אדם חוטא נולד מחדש כאשר הוא ניצל רוחנית על ידי האמונה בטבילתו של ישוע וצלבו

    אנו נולדים רוחנית מחדש על ידי האמונה בטבילתו ודמו של ישוע הנולדים מחדש הם אלו אשר נשטפו מכל חטאיהם ואשר 'מחכים לבואו של ישוע ללא חטא'

    חזרה לרשימה