מונחים בתנ"ך

הסברים קצרים על מונחים תנ"כיים
הקשורים לבשורת המים והרוח-


  • מחילת החטאים
  • המושג החשוב הזה ידוע גם בתור מחילת החטאים החטאים נמחלים כאשר אנו הופכים לנקיים מחטא אחת ולתמיד באמצעות בשורת המים והרוח האמונה בבשורת המים והרוח זה להאמין בקיומו של ישוע כבן האלוהים, ירידתו לעולם כאדם, טבילתו וצליבתו למען גאולת כולנו

    הגאולה שישוע נתן לבני האדם היא באמצעות האמונה בטבילתו ודמו (כפי שכתוב בברית הישנה) שישוע המשיח הציל את כל האנשים מהחטא הגאולה בתנ"ך מצביעה על שטיפת כל החטאים באמצעות האמונה בטבילתו של ישוע ודמו כל החטאים הועברו על ישוע, כך שאין יותר חטאים בליבם של בני האדם

    אנו יכולים לכנות את עצמנו נגאלים וצדיקים רק לאחר העברת כל חטאינו על ישוע באמצעות טבילתו

    חזרה לרשימה