מונחים בתנ"ך

הסברים קצרים על מונחים תנ"כיים
הקשורים לבשורת המים והרוח-


  • נהר הירדן היכן שישוע הוטבל
  • נהר הירדן זורם במהירות לים המוות אשר אין בו שום דבר חי שמתקיים גובה פני ים המלח נמוכים בהרבה מגובה פני הים לכן, מי ים המלח אינם יכולים לזרום לשום מקום והם נעולים בים המלח

    ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל בנהר המוות (נהר הירדן)

    זה מסמל שכל בני האדם מלבד אלו שאין להם חטאים בליבם, יעמדו לבסוף בפני דין גיהינום על חטאיהם

    לכן, נהר הירדן הוא הנהר של שטיפת החטאים, הנהר שבו החוטאים מתים בקיצור, זהו נהר הגאולה היכן שכל חטאי העולם נשטפו באמצעות טבילתו, באמצעות העברת החטאים על ישוע

    חזרה לרשימה