סקירת ספרים
אנשים אשר קראו את ספרינו שלחו את הסקירות הבאות. תקוותנו היא שבאמצעותם כולכם תחלקו אחד עם השני את חסד האל אשר מאפשר לנו להיוולד מחדש מהמים והרוח
 • No.
 • Subjects
 • Country
 • Reader's Name
 • Views
 • Date
 • 951
 • JUAN EL BAUTISTA
 • Spanish 
 • Netzer Gutiėrrez Tacha, Colombia
 • 2253
 • 2019-12-27