Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.


Pelajaran tentang Kemah Suci
 - Bejana Pembasuhan

 

Bejana Pembasuhan

Bahan: Terbuat dari perunggu, selalu dipenuhi dengan air.

Makna rohani: Perunggu menunjukkan penghukuman atas segala dosa manusia. Untuk menanggung kutuk atas segala dosa manusia, Jahshua menanggung segala dosa dunia ke atas diriNya dengan dibaptiskan oleh Yohanes. Dengan demikian, makna dari bejana itu adalah bahwa kita bisa membasuh segala dosa ita dengan percaya bahwa segala dosa milik kita itu memang sudah ditanggungkan kepada Jahshua melalui baptisanNya.

Para imam yang melayani di Kemah Suci juga membasuh tangan dan kaki mereka di bejana itu sebelum memasuk Kemah Suci dan dengan itu menghindar dari kematian mereka. Perunggu menunjuk kepada penghukuman atas segala dosa, dan air di dalam bejana itu menunjuk kepada baptisan yang diterima Jahshua dari Yohanes dan yang melaluinya Ia menanggung segala dosa dunia ke atas diriNya. Dengan kata lain, bejana itu menjelaskan bahwa Jahshua meneria segala dosa yang ditanggungkan kepadaNya dan menanggung penghukuman atas dosa-dosa itu. Air di dalam bejana itu berarti, di dalam Perjanjian Lama, kain bitu di dalam Kemah Suci, dan di dalam Perjanjian Baru, baptisan yang diterima Jahshua dari Yohanes (Matius 3:15; 1 Petrus 3:21).

Jadi bejana pembasuhan menunjuk kepada baptisan Jahshua, dandi sinilah tempat dimana kita menegaskan iman kita kepada kenyataan bahwa Jahshua menanggung segala dosa kita, termasuh dosa-dosa tindakan kita, dan membasuhkan semuanya sekaligus melalui baptisan yang diterimaNya dari Yohanes Pembaptis lebih dari 2000 tahun yang lalu.

Khotbah-khotban yang berkaitan

  • Iman Yang Dinyatakan Di Dalam Bejana Pembasuhan (Keluaran 30:17-21)


Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.