" Kow padha olh tanpa nganggo mbayar gunakna tanpa nganggo bayaran " (Matius 10:8)

HOME  |  PETA SITE  |  KONTAK  |  PERTOLONGAN    
Pelajaran Alkitab Buku Kristen Gratis eBook Kristen Gratis Tentang Kami
  E-book gratis dalam bahasa Tagalog edisi 5

 


Ang ating PANGINOON Na Naging Katuwiran ng Diyos (I)

- Ang Katuwiran ng Diyos na inihayag sa aklat ng Roma

 • Format e-book : MS Reader
 • Download sampai sekarang : 194
 • Mengenai Buku ini
 • Daftar isi
 

Anotasyon

Ang Katuwiran ng Diyos na inihayag sa aklat ng Roma

Paglalarawan

Ang ebanghelyo ng tubig at ng Espirito ay ang katuwiran ng Diyos!

Ang mga salita sa aklat na ito ang magpapatid-uhaw sa iyong puso. Ang mga Kristiyano ngayo'y patuloy na namumuhay nang hindi nalalaman ang tunay na kalutasan sa mga kasalanang kanilang nagagawa araw-araw. Alam mo ba kung ano ang katuwiran ng Diyos? Nawa'y itanong mo ang katanungang ito sa iyong sarili at manalig sa katuwiran ng Diyos, na inihayag sa aklat na ito.
Ang katuwiran ng Diyos ay kasa-kasama ng ebanghelyo ng tubig at ng Espirito. Subali't, tulad ng mahalagang kayamanan, ito'y inilihim sa mga mata ng mga relihiyosong tagasunod nang mahabang panahon. Sanhi nito, maraming tao ang umasa at nagmayabang sa kanilang sariling katuwiran sa halip na maniwala sa katuwiran ng Diyos. Samakatuwid, ang mga doktrina ng Kristiyano na walang saysay ay ang namamayagpag na paniniwala sa mga puso ng mga mananampalataya, animo'y ang mga doktrinang ito ay naglalaman ng katuwiran ng Diyos.
Ang Doctrina ng Predestinasyon, Pagwawalang-sala, at Unti-unting Pagbabanal ay ang mga pangunahing doktrina ng Kristiyano, na nagdudulot ng kalituhan at kawalan sa mga kaluluwa ng mga mananampalataya. Nguni't ngayon, maraming Kristiyano ang kailangang magsimulang makilala ang Diyos, alamin ang Kanyang katuwiran at magpatuloy sa kasiguruhan ng pananampalataya.
"Ang ating Panginoon na naging katuwiran ng Diyos" ang magdudulot sa iyong kaluluwa ng dakilang kaunawaan at maghahatid nito sa kapayapaan. Hangad ng may akda na iyong taglayin ang pagpapala sa pag-aalam ng katuwiran ng Diyos. Nawa ang pagpapala ng Diyos ay mapasa-iyo!

Mula sa Naglathala

Ang may-akda ng aklat na ito ang nagtatag ng The New Life Mission at ipinangangaral ang mga salita ng tubig at ng Espiritu, kalakip ang katuwiran ng Diyos, sa buong mundo. Ang kanyang mga sinulat, na kasalukuyang isinalin sa 35 pangunahing mga wika, ay ipinamamahagi sa halos 150 mga bansa. Lahat ng tao sa buong mundo ay matatanggap ang dakilang pagpapala sa pagkakamit ng katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na kanyang pinangangaral sa kanyang kapwa manggagawa. Bakit hindi tanggapin ang pagpapatawad ng iyong mga kasalanan at ihanda ang iyong buhay na walang hanggan dahil sa pananalig sa mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga katuruan ng aklat na ito?


 
Free Christian eBooks
    Daftar e-book
    Edisi bahasa Tagalog 5
 
 • Mengenai Buku ini
 •  
 • Daftar isi
 •     Apakah e-book
   
 • Mengenai e-book
 •  
 • Bagaimana membaca e-book
 •  
 • Pertanyaan yang paling sering ditanyakan
 •  
 • Pertolongan untuk Download
 •     Software pembaca e-book
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.