" Kowé padha olèh tanpa nganggo mbayar gunakna tanpa nganggo bayaran " (Matius 10:8)

HOME  |  PETA SITE  |  KONTAK  |  PERTOLONGAN    
Pelajaran Alkitab Buku Kristen Gratis eBook Kristen Gratis Tentang Kami
  E-book gratis dalam bahasa Jawa edisi 6

 

Gusti Kita Sing Dadi Bebeneré Gusti Jahweh ( II )
- Bebeneré Gusti Jahweh sing dicethakaké ana ing Serat Rum

 


Pambuka

PASAL 7
 • Pambuka Marang Pasal 7

 • Inti Imané Paulus: Manunggil karo Kristus Sakwisé Mati Mungguhing dosa (Rum 7:1-4)

 • Alesané Kita Bisa Muji Gusti (Rum 7:5-13)

 • Daging Kita sing Amung Nglayani Daging (Rum 7:14-25)

 • Daging Nglayani Angger-anggeré si Dosa (Rum 7:24-25)

 • Puji Gusti, Juruslameté Wong Dosa (Rum 7:14-8:2)


PASAL 8
 • Pambuka marang Pasal 8

 • Bebeneré Gusti Jahweh, Panetepéng Bebener Saraté Torét (Rum 8:1-4)

 • Sapa ta wong Kristen Iku? (Rum 8:9-11)

 • Yèn Pikiranmu Dierèh Déning Daging, Kuwi Kowé Bakal Mati, Nanging Yèn Dierèh Déning Rohé Gusti Jahwéh, Kowé Bakal Urip Klawan Tentrem (Rum 8:4-11)

 • Urip Ana Ing Bebeneré Gusti Jahwéh (Rum 8:12-16)

 • Wong-Wong Sing Nampa Warisan Kratoné Jahweh (Rum 8:16-27)

 • Rawuhé Gusti sing Kaping Pindho lan Kraton Sewu Taun (Rum 8:18-25)

 • Roh Suci Sing Nulungi Wong Mursid (Rum 8:26-28)

 • Sadhéngah Prekara Makarya Murih Beciké (Rum 8:28-30)

 • Doktrin-Doktrin Sing Kléru (Rum 8:29-30)

 • Sih Kang Langgeng (Rum 8:31-34)

 • Sapa sing Wani Nglawan Kita? (Rum 8:31-34)

 • Sapa Sing Bisa Misahaké Kita Saka Sihé Sang Kristus? (Rum 8:35-39)


PASAL 9
 • Pambuka Marang Pasal 9

 • Kita Kudu Ngerti Menawa Panenton Iku Dirancang Ana Ing Bebeneré Gusti Jahweh (Rum 9:9-33)

 • Apa Kléru Menawa Jahweh Ngasihi Yakub? (Romans 9:30-33)


PASAL 10
 • Pambuka Marang Pasal 10

 • Iman Kuwi Thukulé Merga Krungu (Rum 10:16-21)


PASAL 11
 • Apa Israel Bakal Dislametaké?


PASAL 12
 • Anyarana Budi Panjenengan Ing Ngarsané Jahweh


PASAL 13
 • Urip Kanggo Bebeneré Gusti Jahweh


PASAL 14
 • Aja Ngadili Wong Liya


PASAL 15
 • Mangga Kita Martakaken Injil Menyang Saindering Jagad


PASAL 16
 • Padha Awéha Salam 
Free Christian eBooks
    Daftar e-book
    Edisi bahasa Jawa 6
 
 • Mengenai Buku ini
 •  
 • Daftar isi
 •     Apakah e-book
   
 • Mengenai e-book
 •  
 • Bagaimana membaca e-book
 •  
 • Pertanyaan yang paling sering ditanyakan
 •  
 • Pertolongan untuk Download
 •     Software pembaca e-book
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.