" Kow padha olh tanpa nganggo mbayar gunakna tanpa nganggo bayaran " (Matius 10:8)

HOME  |  PETA SITE  |  KONTAK  |  PERTOLONGAN    
Pelajaran Alkitab Buku Kristen Gratis eBook Kristen Gratis Tentang Kami
  E-book gratis dalam bahasa Cebuano edisi 1

 


Ikaw ba tinud-anay nga natawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu?

 

MGA SULOD


Unang Bahin-Mga Pagpanudlo
 1. Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos (Marcos 7:8-9, 20-23)

 2. Ang Katawhan Natawo nga mga Makasasala (Marcos 7:20-23)

 3. Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?(Lucas 10:25-30)

 4. Ang Walay Katapusan nga Katubsanan (Juan 8:1-12)

 5. Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan (Mateo 3:13-17)

 6. Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu (1 Juan 5:1-12)

 7. Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala (1 Pedro 3:20-22)

 8. Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli (Juan 13:1-17)

Ikaduhang Bahin-Mga Pakapin
 1. Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

 2. Dugang Katin-awan

 3. Mga Pangutana ug Mga Tubag


 
Free Christian eBooks
    Daftar e-book
    Edisi bahasa Cebuano 1
 
 • Mengenai Buku ini
 •  
 • Daftar isi
 •     Apakah e-book
   
 • Mengenai e-book
 •  
 • Bagaimana membaca e-book
 •  
 • Pertanyaan yang paling sering ditanyakan
 •  
 • Pertolongan untuk Download
 •     Software pembaca e-book
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.