" Kow padha olh tanpa nganggo mbayar gunakna tanpa nganggo bayaran " (Matius 10:8)

HOME  |  PETA SITE  |  KONTAK  |  PERTOLONGAN    
Pelajaran Alkitab Buku Kristen Gratis eBook Kristen Gratis Tentang Kami
  E-book gratis dalam bahasa Cebuano edisi 3

 


Ang Dili Pakyas nga Paagi nga Kamo Makadawat sa Balaang Espiritu

 

MGA SULOD

Unang Bahin - Mga Pagpanudlo
 1. Ang Balaang Espiritu nagabuhat sulod sa Pulong sa Saad sa Dios (Buhat 1:4-8)

 2. Ang usa ka tawo ba gayud makapalit sa Balaang Espiritu pinaagi sa iyang kaugalingong paningkamot? (Buhat 8:14-24)

 3. Nakadawat ba ikaw sa Balaang Espiritu sa dihang ikaw misalig? (Buhat 19:1-3)

 4. Kadtong adunay sama nga pagtuo sa mga Disipulo (Buhat 3:19)

 5. Gusto ba ikaw makighiusa uban sa Balaang Espiritu? (1 Juan 1:1-10)

 6. Saligi nga ang Balaang Espiritu magapuyo diha kanimo (Mateo 25:1-12)

 7. Ang matahom nga ebanghelyo nga nagtugot sa Balaang Espiritu sa pagpuyo diha sa mga magtutuo (Isaias 9:6-7)

 8. Pinaagi kang kinsa ang buhing tubig sa Balaang Espiritu motubod? (Juan 7:37-38)

 9. Ang ebanghelyo sa Iyang bautismo nga nakahinlo kanato (Efeso 2:14-22)

 10. Paglakaw diha sa Espiritu! (Galacia 5:16-26, 6:6-18)

 11. Sa pagpabilin sa imong kinabuhi nga tugob sa Balaang Espiritu (Efeso 5:6-18)

 12. Aron makakinabuhi nga tugob sa Balaang Espiritu (Tito 3:1-8)

 13. Ang mga buhat ug mga gasa sa Balaang Espiritu (Juan 16:5-11)

 14. Unsa ang matuod nga paghinulsol alang sa pagdawat sa Balaang Espiritu? (Buhat 2:38)

 15. Ikaw makadawat sa pagpasulod sa Balaang Espiritu lamang kon ikaw nahibalo sa kamatuoran (Juan 8:31-36)

 16. Ang misyon niadtong modawat sa Balaang Espiritu (Isaias 61:1-11)

 17. Kita kinahanglan magbaton og pagsalig ug paglaum diha sa Balaang Espiritu (Roma 8:16-25)

 18. Ang kamatuoran nga magagiya sa mga magtutuo sa pagpasulod sa Balaang Espiritu (Josue 4:23)

 19. Ang matahom nga ebanghelyo nga migisi sa tabil sa Templo (Mateo 27:45-54)

 20. Ang tawo nga nasudlan sa Balaang Espiritu magagiya sa uban sa pagdawat sa Balaang Espiritu (Juan 20:21-23)

Ikaduhang Bahin - Mga Pakapin
 1. Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

 2. Mga Pangutana ug Mga Tubag


 
Free Christian eBooks
    Daftar e-book
    Edisi bahasa Cebuano 3
 
 • Mengenai Buku ini
 •  
 • Daftar isi
 •     Apakah e-book
   
 • Mengenai e-book
 •  
 • Bagaimana membaca e-book
 •  
 • Pertanyaan yang paling sering ditanyakan
 •  
 • Pertolongan untuk Download
 •     Software pembaca e-book
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.