" Kow padha olh tanpa nganggo mbayar gunakna tanpa nganggo bayaran " (Matius 10:8)

HOME  |  PETA SITE  |  KONTAK  |  PERTOLONGAN    
Pelajaran Alkitab Buku Kristen Gratis eBook Kristen Gratis Tentang Kami
  E-book gratis dalam bahasa Malagasi edisi 1

 


MOA VE HIANAREO TENA ATERAKY NY RANO SY NY FANAHY INDRAY?

 

Votoantin-kevitra

Fizarana voalohany -Toriteny

 1. Tsy maintsy mahalala momban'ny otantsika isika aloha raha te-ho voavonjy (Marka 7:8-9, 20-23)

 2. Teraka ho mpanota ny olona (Marka 7:20-23)

 3. Raha manaraka ny Lalna ve isika dia ho voavonjiny? (Lioka 10:25-30)

 4. Ny fanavotana mandrakizay (Jaona 8: 1-12)

 5. Ny batisan'i Jesosy sy ny fanonerana ny ota (Matio 3: 13-17)

 6. I Jesosy Kristy dia tonga avy amin'ny rano, ny ra ary ny Fanahy (1 Jaona 5: 1-12)

 7. Ny batisan'i Jesosy dia tandindon'ny famonjena ho an'ny mpanota (1 Petera 3 : 20-22)

 8. Ny filazantsaran'ny fanavotam-be (Jaona 13:1-17)


Fizarana faharoa - Fanampy

 1. Fanambarana ny famonjena

 2. Fanazavana fanampiny

 3. Fanontaniana sy valiny


 
Free Christian eBooks
    Daftar e-book
    Edisi bahasa Malagasi 1
 
 • Mengenai Buku ini
 •  
 • Daftar isi
 •     Apakah e-book
   
 • Mengenai e-book
 •  
 • Bagaimana membaca e-book
 •  
 • Pertanyaan yang paling sering ditanyakan
 •  
 • Pertolongan untuk Download
 •     Software pembaca e-book
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.