" Kow padha olh tanpa nganggo mbayar gunakna tanpa nganggo bayaran " (Matius 10:8)

HOME  |  PETA SITE  |  KONTAK  |  PERTOLONGAN    
Pelajaran Alkitab Buku Kristen Gratis eBook Kristen Gratis Tentang Kami
  E-book gratis dalam bahasa Tumbuka edisi 2

 


KUWERERA KU UTHENGA WA MAJI NA MZIMU

 

Table of Contents
 1. Chiŋanamulo Chauthenga Uwemi wa Kubabikaso < John 3:1-6 >

 2. Ŵakristu Ŵautesi na Ŵapusikizgi aŵo Ŵakusangika mu Cikristu < Isaiah 28:13-14 >

 3. Kuphotoleka Kwa Uzimu Kwa Unenesko < Exodus 12:43-49 >

 4. Umo Tingapangila Kuzomera Kwananga Kweneco < 1 John 1:9 >

 5. Kupuluska Uko Kuli mu Fundo ya Vya Kunthazi Pa Kusoleka kwa Uciuta < Ŵaroma 8:28-30 >

 6. Usofi wakusinthika < Ŵahebere 7:1-28 >

 7. Ubapatizo wa Yesu Ndiyo Ntowa pa Ciwomboro < Mateyu 3:13-17 >

 8. Tiyeni Ticite Khumbo la Ŵadada mu Cipulikano < Mateyu 7:21-23 > 
Free Christian eBooks
    Daftar e-book
    Edisi bahasa Tumbuka 2
 
 • Mengenai Buku ini
 •  
 • Daftar isi
 •     Apakah e-book
   
 • Mengenai e-book
 •  
 • Bagaimana membaca e-book
 •  
 • Pertanyaan yang paling sering ditanyakan
 •  
 • Pertolongan untuk Download
 •     Software pembaca e-book
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.