" Kow padha olh tanpa nganggo mbayar gunakna tanpa nganggo bayaran " (Matius 10:8)

HOME  |  PETA SITE  |  KONTAK  |  PERTOLONGAN    
Pelajaran Alkitab Buku Kristen Gratis eBook Kristen Gratis Tentang Kami
 Buku cetak sepenuhnya GRATIS
- bahasa Shona edisi # 2

 


NGATIDZOKEI KUVHANGERI REMVURA NEMWEYA

 

ZVIRI MUKATI
 1. Zvinoreva Mavambo Evhangeri Rekuzvarwa Patsva < Johane 3:1-6 >

 2. Pseudos and Heretics within Christianity <Isaiah 28:13-14>

 3. Vakirisito vemanyepo nevanyengeri muchikirisito < Isaya 28:13-14 >

 4. Kudzingiswa kwechokwadi kwepamweya < Eksodo 12: 43-49 >

 5. Manyepo ari mukufungira zvakaitwa naMwari nesarudzo yepamweya < VaRoma 8: 28-30 >

 6. Kushandurwa Kwehushumiri < VaHebheru 7:1-28 >

 7. Rubhabhatidzo RwaJesu Inzira Isingaperi Pakuregerera < Mateo 3:13-17 >

 8. Ngatiitei kuda kwaBaba tine kuvimba < Mateo 7:21-23 > 
Free Christian Books
    Daftar Buku Cetak
    Edisi bahasa Shona 2
 
 • Mengenai Buku ini
 •  
 • Daftar isi
 •     Mengenai pelayanan buku gratis
      Bagaimana meminta buku gratis
      Pertanyaan yang paling sering diajukan
  Lihat
  Keranjang
   

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.