" Kow padha olh tanpa nganggo mbayar gunakna tanpa nganggo bayaran " (Matius 10:8)

HOME  |  PETA SITE  |  KONTAK  |  PERTOLONGAN    
Pelajaran Alkitab Buku Kristen Gratis eBook Kristen Gratis Tentang Kami
 Buku cetak sepenuhnya GRATIS
- bahasa Tagalog edisi # 19

 

Ang Pag-ibig ng Diyos na Nahayag sa pamamagitan ni Jesus, Ang Bugtong na Anak (II)
- Mga Sermon sa Ebanghelyo ni Juan (II)

 

Mga Nilalaman

Panimula

KABANATA 3
Dapat Tayong Isilang na Muli sa pamamagitan ng Pananalig sa Ebanghelyo ng Tubig at ng Espiritu (Juan 3:1-15)
Ang ating Panginoon ay Naparito sa Lupa upang Iligtas Tayo mula sa mga Kasalanan ng Sanlibutan (Juan 3:14-21)
Ano ang Ating Dapat Panaligan sa Diyos? (Juan 3:21)
Ang Ating Diyos ay ang Panginoong Nagbigay sa atin ng Tunay na Walang hanggang Buhay (Juan 3:35-36)


KABANATA 4
Ang Panginoon ang Siyang Lumulutas sa Lahat ng Ating Suliranin (Juan 4:3-19)
Saan Masusumpungan ang Kasiyahan ng ating mga Puso? (Juan 4:10-24)


KABANATA 5
Hindi Tayo Dapat Magbalik sa Judaismo (Juan 5:10-29)
Dinalawa ng Panginoon ang Tangke sa Betesda (Juan 5:19-29)


KABANATA 6
Magsigawa para sa Pagkain na Tumatagal sa Buhay na Walang hanggan (Juan 6:16-40)


 
Free Christian Books
    Daftar Buku Cetak
    Edisi bahasa Tagalog 19
 
 • Mengenai Buku ini
 •  
 • Daftar isi
 •     Mengenai pelayanan buku gratis
      Bagaimana meminta buku gratis
      Pertanyaan yang paling sering diajukan
  Lihat
  Keranjang
   

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.