" Avete ricevuto gratuitamente, date gratuitamente"  (Matteo 10:8)

HOME  |  MAPPA DEL SITO  |  CONTATTI  |  AIUTO    
Studi Biblici Libri Cristiani Gratuiti eBook Cristiani Gratuiti Riguardo a Noi
 Libro Stampato assolutamente GRATUITO
- edizione Tagalog # 2

 

Magbalik sa Ebanghelyo ng Tubig at ng Espiritu

 • ISBN : 8983140771
 • Pagine : 379
 • Riguardo a questo libro
 • Indice
 

Anotasyon


Ang isang aklat na ito ang kakalinga sa iyo mula sa mga pandaraya ni satanas sa Kristiyanismo ngayon, at mag-aakay sa iyo sa kahanga-hangang pagpapala ng mundo ng ebanghelyo ng tubig at ng Espirito.

Paglalarawan


Nakatitiyak ako na ang pagka-orihinal ang magpapasiya ng likas na kahalagahan ng mga aklat na hindi-kathang isip. Ang mga aklat ni Rev. Jong ay tiyak na orihinal. Ito ang mga aklat ng ating panahon upang tuklasin ang lihim ng bautismo ni Jesus sa pamamagitan ni Juan Bautista. Walang araw ng Pasko sa unang dalawang siglo sa Unang panahon ng Iglesia. Ang mga Kristiyano sa Unang panahon kasama ang mga Apostol ni Jesus ay ginugunita lamang ang ika-6 ng Enero bilang Araw ng Bautismo ni Jesus sa Jordan sa pamamagitan nig Juan Bautista. Bakit nila binigyan ng malaking pansin ang Bautismo ni Jesus sa kanilang mga paniniwala? Ang mga aklat ni Rev. Jong ang maghahatid ng tamang sagot sa katanungan. At ang kasagutan ay ang pinaka-susi sa Tradisyong Apostol ng Kristiyanismo. Ang pangunahing tema ng kanyang mga sinulat ay ang pangkalahatang lihim ng Bautismo ni Jesus at ang ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu (Juan 3:5). Hindi ito isang panig ng isang paksa ng Kristiyanismo bagkus ito ang pinakapusod na pag-aalaala ng lahat ng mga Kristiyano. Ang kanyang mga sinulat ay 100% na mula sa Biblia at makatuwiran, subali't ito'y mag-aantig sa mga naturingang mga Kristiyano sa isang napa-kalaking pandama ng Ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Ang mensahe ng aklat na ito ay magiging taga-udlot sa mga maling paraan sa mga naghahanap ng katotohanan ng Biblia.

Maliit na sulat mula sa Naglathala


Ipinangangaral ni Rev. Paul C. Jong ang ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu sa buong mundo ng dalawang dekada. Nakapaglathala rin siya ng maraming mahahalagang mga aklat, at ang kanyang pangunahing sinulat ay naisalin sa mahigit na 51 mga pangunahing wika. Ang kanyang mensahe ay lubos na makapangyarihan at maka-espirituwal, na karamihan sa mga mambabasa ng kanyang mga aklat ay lubos na napahanga at maaaring isilang na muli. Ang kanyang mga aklat ay tiyak na aakay sa lahat ng tao na isisilang na muli. Sa aklat na ito ay ipinaliwanag niya ang ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu ng mas malalim at sa teolohikang paraan.


 

 
Free Christian Books
    Lista dei libri gratuiti
    Edizione Tagalog 2
 
 • Riguardo a questo libro
 •  
 • Indice
 •     Il servizio di libri gratuiti
      Come richiedere i libri gratuity
      Le domande pił comnuni
  Osserva il
  Cestino

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. Diritti riservati.