" Avete ricevuto gratuitamente, date gratuitamente"  (Matteo 10:8)

HOME  |  MAPPA DEL SITO  |  CONTATTI  |  AIUTO    
Studi Biblici Libri Cristiani Gratuiti eBook Cristiani Gratuiti Riguardo a Noi
 Libro Stampato assolutamente GRATUITO
- edizione Tagalog # 2

 

Magbalik sa Ebanghelyo ng Tubig at ng Espiritu

 

Mga Nilalaman

 1. Ang Kahulugan ng Orihinal na Ebanghelyo ng Pagkasilang na Muli (Juan 3:1-6)

 2. Mga Huwad At Erehe Sa Kristiyanismo (Isaias 28:13-14)

 3. Ang Tunay na Pagtutuling Pang-espirituwal (Exodo 12:43-49)

 4. Paano Ang Tunay at Wastong Pangungumpisal ng Kasalanan (1 Juan 1:9)

 5. Ang Kamalian sa Teoriya ng Predestinasyon at Banal na Pagpipili (Roma 8:28-30)

 6. Ang Binagong Pagka-saserdote (Hebreo 7:1-28)

 7. Ang Bautismo ni Jesus ay Ang Kailangang Paraan ng Pagliligtas (Mateo 3:13-17)

 8. Sundin Natin ang Kalooban ng Ama nang may Pananampalataya (Mateo 7:21-23)


 

 
Free Christian Books
    Lista dei libri gratuiti
    Edizione Tagalog 2
 
 • Riguardo a questo libro
 •  
 • Indice
 •     Il servizio di libri gratuiti
      Come richiedere i libri gratuity
      Le domande pił comnuni
  Osserva il
  Cestino

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. Diritti riservati.