" Avete ricevuto gratuitamente, date gratuitamente"  (Matteo 10:8)

HOME  |  MAPPA DEL SITO  |  CONTATTI  |  AIUTO    
Studi Biblici Libri Cristiani Gratuiti eBook Cristiani Gratuiti Riguardo a Noi
 Libro Stampato assolutamente GRATUITO
- edizione Oromo # 9

 


DUNKAANA: Fakkeenya Ibsa Gad Fagoo Yesuus Kiristoos ( I )

 

Qabiyyee
Ariirrata
 1. Fayyinni Cubbamootaa Dunkaana Keessaan Mul'ate (Seera Ba'uu 27:9-21)

 2. Gooftaa Keenya Isa Nuuf Dhiphate (Isaayaas 52:13-53:9)

 3. Yaa'iwwee Waaqa Jiraataa (Seera Ba'uu 34:1-8)

 4. Waaqayyo Maaliif Akka Musee Gaara Siinaa Gubbaatti Waame (Seera Ba'uu 19:1-6)

 5. Akkaata Israa'elonni Dunkaana Keessatti Gara Aarsaa Dhi'essuu dhufan: Seenaa Ka'umsaa (Seera Uumamaa 15:1-21)

 6. Abdii Waaqayyo Kakuu Dhaqna Qabaa Keessaan Dhaabe Amma Iyyuu Nuuf Ni Hojjeta (Seera Uumamaa 17:1-14)

 7. Meeshaalee Ijaarsa Dunkaana Isa Bu'uura Amantii Kaa'e (Seera Ba'uu 25:1-9)

 8. Halluu Balbala Oobdii Dunkaanaa (Seera Ba'uu 27:9-19)

 9. Amantii Iddoo Aarsaa Gubamu Keessaan Mul'ifame (Seera Ba'uu 27:1-8)

 10. Amantii Qodaa Dhiqannaa Keessaan Mul'ifame (Seera Ba'uu 30:17-21)

 11. Dhuga ba'umsa Fayyinaa


 

 
Free Christian Books
    Lista dei libri gratuiti
    Edizione Oromo 9
 
 • Riguardo a questo libro
 •  
 • Indice
 •     Il servizio di libri gratuiti
      Come richiedere i libri gratuity
      Le domande pił comnuni
  Osserva il
  Cestino

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. Diritti riservati.