救済・聖霊・幕屋・ヨハネの黙示録についての聖書学習のための無料キリスト教図書

ホーム  |  サイトマップ  |  お問い合わせ   |  ヘルプ    
聖書学習 無料
キリスト教図書
無料
キリスト教電子ブック
団体概要
  オランダ語版 14 の無料電子ブック

 

Paul C. Jongs Geestelijke Groei Series 3:
De Eerste Brief van Johannes (I)

  • 電子ブック形式 : MS Reader
  • 現在のダウンロード : 41
  • 本紹介
  • 目次
 

Aantekening

Paul C. Jongs Geestelijke Groei Series 3 : De Eerste Brief van Johannes (I)

Beschrijving

De Apostel Johannes is een van de grootste leiders in het Christendom. Alle drie de brieven die hij schreef getuigen nog steeds van de meest algemene en geestelijke Waarheid aan de heilige in Gods Kerk. Maar er zijn enkele passages die moeilijk zijn voor ons te interpreteren en te begrijpen.
We kunnen 1 Johannes 1:8 als het eerste voorbeeld van een moeilijke passage in de brief van Johannes geven: Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Deze passage is moeilijk te begrijpen, vooral als we het toepassen op de gelovigen in het evangelie van het water en de Geest.
Het tweede voorbeeld is 1 Johannes 1:9, Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Dit is een van de meest herhaalde geciteerde passage als zondaars proberen de Bijbelse reden van hun berouw gebeden te presenteren. Dus, betekent deze passage dat zondaars hun zonden moeten belijden om te worden vergeven van hun zonden die zij hebben begaan? Of, betekent dit dat de rechtvaardigen die geloven in het evangelie van het water en de Geest hun zonden moeten belijden? We moeten deze passage geloven volgens de interpretatie van de Heilige Geest, de schrijver van de Bijbel, en naar de intentie van de Apostel Johannes.
Het derde voorbeeld van een moeilijke passage is 1 Johannes 2:22, Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is? De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent. Deze passage spreekt over wie de vijanden van God zijn. Dit vers verduidelijkt dat de vijanden van God diegenen zijn die niet geloven dat Jezus God is. En dit betekent ook dat zij niet de Vader van Jezus Christus als God goedkeuren.
De vierde is 1 Johannes 3:6 dat zegt, Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet. Hier, als we deze uitdrukking zien Ieder die in hem blijft, deze passage is gegeven aan de rechtvaardigen die gereinigd zijn van al hun zonden door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. De rechtvaardigen kunnen niet hun geloof in welke omstandigheid ontkennen omdat zij geloven in het ware evangelie. Kunnen er enkele zijn die geen zonden plegen met hun vlees? Iedereen zondigt. Maar, de gelovigen in het evangelie van het water en de Geest kunnen niet een dergelijke zonde begaan zoals het ontkennen van het ware evangelie.

Van de Uitgever

Hij die gelooft dat Jezus, die God is en de Verlosser, kwam door het evangelie van het water en de Geest om alle zondaars van hun zonden te bevrijden, is gered van al zijn zonden, en wordt een kind van God de Vader.
De Eerste Brief van Johannes zegt dat Jezus, die God is, naar ons toe kwam door het evangelie van het water en de Geest, en dat Hij de Zoon van God de Vader is. Het Boek, met andere woorden, benadrukt het meest dat Jezus God is (1 Johannes 5:20), en getuigt concreet van het evangelie van het water en de Geest in hoofdstuk 5.
We moeten niet aarzelen te geloven dat Jezus Christus God is en Hem volgen.


 
Free Christian eBooks
    電子ブック目録
    オランダ語版 14
  本紹介
  目次
    電子ブックとは何か
  電子ブックにたいし
  電子ブックの読み方
  よくある質問と答
  ダウンロードヘルプ
    電子プックリーダ
  MS Reader 2.0
  Acrobat Reader 4.0
 

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.