Ауторско право © 2001 - 2019The New Life Mission. СВА ПРАВА задржана.


 

  • Полагање руку, обичаји
  • Ово је било дато од Бога као метод за преношење греха на жртвену понуду у Старом Завету (Левитима 4:29, 16:21). У дане Старог Завета, Бог је дозволио народу да окаје своје грехе полагањем руку на главе жртвених понуда унутар шатора. То је било откривено крштењем Исуса који је дошао са Новим Заветом.


    Ауторско право © 2001 - 2019The New Life Mission. СВА ПРАВА задржана.