Ауторско право © 2001 - 2019The New Life Mission. СВА ПРАВА задржана.


 

  • Представник Људске Врсте
  • Гледано на Јована Крститеља, Исус је рекао, " Заиста вам кажем: Ни један између рођених од жена није изишао већи од Јована Крститеља" (Матеј 11:11). Ово значи да је Јован Крститељ највећи од свих људи на свету рођених од жене. Јован Крститељ, рођен од Захарије и Јелисавете, потомак је Аронов, био је искључиво човек из куће Аронове. Сагласно Закону из Старог Завет, свештеници су могли да буду само из куће Аронове, и измећу ових свештеника изводио би се Високи Свештеник који је служио у Шатору.

    Најважније од свега је то да је Високи Свештеник приносио понуду за отпуштање свих грехова народа Израела, једном годишње на Дан Искупљења. На тај Дан Искупљења, Високи Свештеник, као представник народа Израела, полагао је своје руке на главу јарца и тако би пренео све њихове грехе на јарца. Попут тога Јован Крститељ, човек из дома Ароновог, био је од Бога произведен у Високог Свештеника, и пренео је све грехе човечанства на Исуса Христоса крштавајући Га, што је било на начин полагања руку. Исус је нагласио да је Јован представник људске врсте. Зашто? Зато што је Јован био потомак од Арона Високог Свештеника, Илија који је дошао о коме је пророк Малахија пророковао, и прорекао да ће бити онај који преноси све грехе човечанства на Исуса. Исус је дошао на ову земљу као Јагње Божије да спасе човечанство од светског греха, и зато је овде требао да буде представник човечанства, Високи Свештеник из дома Ароновог. То није био нико други до Јован Крститељ.


    Ауторско право © 2001 - 2019The New Life Mission. СВА ПРАВА задржана.