" , "
( 10:8)

  |     |    |  Ύ    
ʜ ʜ
   -ʜ 22

 


Ang KALOOBAN ng BANAL na TRINIDAD para sa SANGKATAUHAN

- Mga Sermon sa Genesis (I)

 • ʜ : MS Reader
 • : 44
 

Mga Nilalaman

Panimula

 1. Ang Biblia ay ang Salita ng Kaligtasan, Hindi Aklat ng Agham (Genesis 1:1-2)

 2. Ikaw ba ay Naging Ilaw sa Ebanghelyo ng Katotohanan? (Genesis 1:2-3)

 3. Mula sa Kapangyarihan ng Kadiliman tungo sa Kaharian ng Anak (Genesis 1:2-5)

 4. Unang Araw: Nang Pasimula ay Nilikha ng Diyos ang Langit at ang Lupa (Genesis 1:1-5)

 5. Ang Tubig na nasa Itaas ng Kalawakan at ang Tubig Sa Ilalim ng Kalawaka (Genesis 1:6-8)

 6. Hiniwalay ng Diyos ang mga Tubig sa Pangalawang Araw (Genesis 1:6-8)

 7. Upang Matupad ang Kalooban ng Diyos (Genesis 1:9-13)

 8. Upang Pumasok sa Gawain ng Diyos (Genesis 1:9-13)

 9. Tayo ay Maliligtas sa Lahat ng Ating Kasalanan kung Ating Lamang Nakikilala Lahat ng Ating Kahinaan (Genesis 1:9-13)

 10. Ang Matuwid ay Mabubuhay Lamang sa pamamagitan Ng Pananampalataya (Genesis 1:20-23)

 11. Italaga ang Inyong mga Puso sa Diyos (Genesis 1:20-23)

 12. Ang Buhay ng mga Taong may Pananampalataya na ang Kanilang mga Puso ay Nananalig sa Salita ng Diyos (Genesis 1:20-23)

 13. Ang Dahilan Bakit Tayo ay Ginawa ng Diyos sa Wangis Ng Kanyang Anyo (Genesis 1:24-31)

 14. Tayo ay Nilikha sa Anyo ng Diyos (Genesis 1:24-31)


 

 
Free Christian eBooks
    ʜ
    22
 
 •  
 •     ʜ?
   
 • ʜ
 •  
 • ʜ?
 •  
 •  
 •     ʜ
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

     
  © 2001 - 2019 The New Life Mission. .