" , "
( 10:8)

  |     |    |  Ύ    
ʜ ʜ
 ʜ
- Teddim # 1

 


TUI LEH KHASIANGTHO TAWH NIHVEI SUAHKIKNA NA NGAH KHIN TAKPI HIAM?

 • ISBN : 9788928230402
 • : 418
 

A Sunga, Om Thute

Lungdam Kohna
Thu Masa

Khenkhatna- Thuhilhna
 1. I Mawhna Pan Hotkhiatna I Ngah Theihna Ding A Masa Pen I Theih Ding ahi Hi (Mark 7:8-9, 20-23)

 2. Mihingte in A Mawhsa-in Suak Uh hi (Marka 7:20-23)

 3. Thukham Zui lecin Hotkhiatna Na Ngah Ding Hiam? (Luka 10:25-30)

 4. A Tawntung Hotkhiatna (Johan 8:1-12)

 5. Jesuh ki Tuiphumna Le Mawhna Hanga Sihna a thuakna (Matthai 3:13-17)

 6. Jesuh Khrih pen Tui, Sisan le Kha Siangtho tawh hong Pai Hi ?(I Johan 5:1-12)

 7. Jesuhtuiphumna pen Mawhneite adingin Hotkhiatna Liim ahi hi (I Peter 3:20-22)

 8. Akicing Mawhsutna Lungdamna Thu (Johan 13:1-17)

Khen Nihna- Behlapna
 1. Hotkhiatna tawh Kisai Teci Panna

 2. Hilhcian Behlapna

 3. Dotnate le Dawnnate


 

 
Free Christian Books
    ʜ
    Teddim 1
 
 •  
 •    
      ?
     

   

     
  © 2001 - 2019 The New Life Mission. .