" Бесплатно сте добили, бесплатно дајте "
(Матеј 10:8)

ОСНОВИЦА  |  МАПА САЈТА  |  КОНТАКТ  |  ПОМОЋ    
Библијске Студије Бесплатне Хришћанске Књиге Бесплатне хришћанске еКњиге О нама
 Апсолутно БЕСПЛАТНЕ Штампане Књиге
- Тагалог едиција # 3

 


Ang Walang-kabiguang Paraan para sa Iyo upang Makamit ang
Banal na Espiritu

 

Mga Nilalaman

Unang Bahagi - Mga Sermon
 1. Ang Banal na Espiritung nakapaloob sa Pangako
  ng Salita ng Diyos (Mga Gawa 1:4-8)

 2. Maaari bang bilhin ninuman ang Banal na Espiritu sa
  pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap?
  (Mga Gawa 8:14-24)

 3. Tinanggap mo ba ang Banal na Espiritu nang
  ika'y manalig? (Mga Gawa 19:1-3)

 4. Ang mga nagtataglay ng iisang pananampalataya
  bilang mga Alagad (Mga Gawa 3:19)

 5. Nais mo bang magkaroon ng pakikipisan
  ng Banal na Espiritu? (1 Juan 1:1-10)

 6. Manalig ng gayon na ang Banal na Espiritu
  ay nananahan sa iyo (Mateo 25:1-12)

 7. Ang magandang ebanghelyo na nagtutulot
  sa Banal na Espiritu na manahan sa mga
  mananampalataya (Isaias 9:6-7)

 8. Sa pamamagitan nino dumadaloy ang tubig
  ng buhay ng Banal na Espiritu? (Juan 7:37-38)

 9. Ang ebanghelyo ng Kanyang bautismo
  na naglinis sa atin (Efeso 2:14-22)

 10. Mamuhay ayon sa Espiritu!
  (Galacia 5:16-26, 6:6-18)

 11. Upang mapanatili ang iyong buhay na puspos
  ng Banal na Espiritu (Efeso 5:6-18)

 12. Upang mabuhay na puspos ng Banal na
  Espiritu (Tito 3:1-8)

 13. Ang mga gawa at mga kaloob ng Banal na
  Espiritu (Juan 16:5-11)

 14. Ano ang tunay na pagsisisi sa pagtanggap ng
  Banal na Espiritu? (Mga Gawa 2:38)

 15. Maaari mo lamang kamtan ang pananahan ng Banal
  na Espiritu kapag iyong nalaman ang
  katotohanan (Juan 8:31-36)

 16. Ang misyon ng mga tumanggap sa Banal
  na Espiritu (Isaias 61:1-11)

 17. Dapat nating taglayin ang paniniwala at pag-asa
  sa Banal na Espiritu (Roma 8:16-25)

 18. Ang katotohanang nag-aakay sa mga
  mananampalataya tungo sa pananahan ng Banal
  na Espiritu (Josue 4:23)

 19. Ang magandang ebanghelyong naghati sa
  tabing ng Templo (Mateo 27:45-54)

 20. Ang taong taglay ang pananahan ng Banal na
  Espiritu na gumagabay sa iba upang tanggapin
  ang Banal na Espiritu (Juan 20:21-23)

Pangalawang Bahagi - Apendise
 1. Mga patotoo ng Kaligtasan

 2. Mga Katanungan at mga Kasagutan


 

 
Free Christian Books
    Листа Штампаних Књига
    Тагалог издања 3
 
 • У вези ове књиге
 •  
 • Садржај
 •     Сервис бесплатних књига
      Како тражити бесплатне књиге ?
      Учестала питања
  Изглед
  Корпе
   

     
  Ауторско право © 2001 - 2019 The New Life Mission. СВА ПРАВА задржана.