" , "
( 10:8)

  |     |    |  Ύ    
ʜ ʜ
 ʜ
- # 1

 


MOA VE HIANAREO TENA ATERAKY NY RANO SY NY FANAHY INDRAY?

 • ISBN : 8983141476
 • : 396
 

Votoantin-kevitra

Fizarana voalohany -Toriteny

 1. Tsy maintsy mahalala momban'ny otantsika isika aloha raha te-ho voavonjy (Marka 7:8-9, 20-23)

 2. Teraka ho mpanota ny olona (Marka 7:20-23)

 3. Raha manaraka ny Lalna ve isika dia ho voavonjiny? (Lioka 10:25-30)

 4. Ny fanavotana mandrakizay (Jaona 8: 1-12)

 5. Ny batisan'i Jesosy sy ny fanonerana ny ota (Matio 3: 13-17)

 6. I Jesosy Kristy dia tonga avy amin'ny rano, ny ra ary ny Fanahy (1 Jaona 5: 1-12)

 7. Ny batisan'i Jesosy dia tandindon'ny famonjena ho an'ny mpanota (1 Petera 3 : 20-22)

 8. Ny filazantsaran'ny fanavotam-be (Jaona 13:1-17)


Fizarana faharoa - Fanampy

 1. Fanambarana ny famonjena

 2. Fanazavana fanampiny

 3. Fanontaniana sy valiny


 

 
Free Christian Books
    ʜ
    1
 
 •  
 •    
      ?
     

   

     
  © 2001 - 2019 The New Life Mission. .