" , "
( 10:8)

  |     |    |  Ύ    
ʜ ʜ
 ʜ
- Swahili # 6

 


BWANA Wetu Aliyefanyika Kuwa Haki ya Mungu (II)

- Haki ya Mungu Inayofunuliwa Katika Kitabu cha Warumi

 • ISBN : 8983148381
 • : 461
 

Yaliyomo

Dibaji

SURA YA 7
 • Utangulizi Kwa Sura ya 7

 • Kiini cha Imani ya Paulo: Ungana na Kristo Baada ya Kuifia Dhambi (Warumi 7:1-4)

 • Sababu Inayotufanya Tumsifu Bwana (Warumi 7:5-13)

 • Miili Yetu Ambayo Inautumikia Mwili Tu (Warumi 7:14-25)

 • Mwili Unaitumikia Sheria ya Dhambi (Warumi 7:24-25)

 • Tumsifu Bwana, Mwokozi wa Wenye Dhambi (Warumi 7:14-8:2)


SURA YA 8
 • Utangulizi Kwa Sura ya 8

 • Haki ya Mungu, Utimilifu wa Hitaji la Sheria Kwa Mwenye Haki (Warumi 8:1-4)

 • Mkristo ni Nani? (Warumi 8:9-11)

 • Kuwa na Mawazo ya Kimwili ni Kifo, Bali Kuwa na Mawazo ya Kiroho ni Uzima na Amani (Warumi 8:4-11)

 • Kutembea Katika Haki ya Mungu (Warumi 8:12-16)

 • Wale Waurithio Ufalme wa Mungu (Warumi 8:16-27)

 • Kuja Kwa Bwana Mara ya Pili na Ufalme wa Milenia (Warumi 8:18-25)

 • Roho Mtakatifu Anayewasaidia Wenye Haki (Warumi 8:26-28)

 • Vitu Vyote Vinafanya Kazi Pamoja Kwa Ajili ya Mema (Warumi 8:28-30)

 • Mafundisho ya Kidini Yenye Makosa (Warumi 8:29-30)

 • Upendo wa Milele (Warumi 8:31-34)

 • Ni Nani Anayeweza Kudiriki Kusimama Kinyume Nasi? (Warumi 8:31-34)

 • Ni Nani Atakayewatenga Wenye Haki na Upendo wa Kristo? (Warumi 8:35-39)


SURA YA 9
 • Utangulizi Kwa Sura ya 9

 • Ni Lazima Tufahamu Kuwa Kuchaguliwa Tangu Asili Kulipangwa Ndani ya Haki ya Mungu (Warumi 9:9-33)

 • Je, Ni Makosa Kwa Mungu Kumpenda Yakobo? (Warumi 9:30-33)


SURA YA 10
 • Utangulizi Kwa Sura ya 10

 • Imani ya Kweli Huja Kwa Kusikia (Warumi 10:16-21)


SURA YA 11
 • Je, Waisraeli Wataokolewa?


SURA YA 12
 • Zifanye Upya Akili Zako Mbele za Mungu


SURA YA 13
 • Ishi Kwa Ajili ya Haki ya Mungu


SURA YA 14
 • Msihukumiane


SURA YA 15
 • Hebu Tuihubiri Injili Katika Ulimwengu Wote


SURA YA 16
 • Salimianeni 

 
Free Christian Books
    ʜ
    Swahili 6
 
 •  
 •    
      ?
     

   

     
  © 2001 - 2019 The New Life Mission. .