Zadarmo poskytujeme kresťanské knihy a e-knihy o Ježišovom krste a kríži.

DOMOV  |  MAPA  |  KONTAKT  |  POMOC    
Štúdie o Biblii Kresťanské knihy zadarmo e-kresťanské knihy zadarmo O nás
  Názor čitateľov vo svete na knihu

 

 • Rád by som dal knihy ľuďom, ktorí hľadajú Božiu lásku...
 • Drahý brat Shin,

  ďakujem Bohu za Jeho lásku, milosrdenstvo a milosť, ktoré si nezasluhujeme; za intervenciu Ježiša Krista prostredníctvom Jeho krstu, smrti na Kríži a Jeho vzkriesenia i za to, že všetko bude s nami, ktorí veríme v tieto tri skutočnosti, v poriadku.

  Predovšetkým Vám ďakujem za láskavosť a pozornosť, že ste mi poslali výtlačok anglického prekladu knihy NAOZAJ SI SA ZNOVUZRODIL Z VODY A DUCHA, aby som si ju prečítal a posúdil. Chválim Reverenda Paula C. Jonga za jeho mimoriadne úsilie vydať takúto dôležitú knihu, ktorá opravuje nesprávne koncepcie našich veriacich v kresťanskej viere dnes. Bol som medzi davom znovuzrodených kresťanov, ktorý si v srdci uchováva a prejavuje takúto vieru. Tak veľa rokov som veril len v krv a Ducha, ktoré som používal v evanjeliu a pri získavaní duší; veľa ľudí sa zmenilo svojou vierou tiež založenou na týchto dvoch veciach. Verili sme v Ježiša Krista bez poznania úplnej pravdy. Ale teraz po prečítaní tejto knihy som si uvedomil, že v mojom srdci bol ešte hriech. Ponúkol som kajúcnu modlitbu a slzy mi padali z očí, lebo som veril bez poznania pravdy. Ďakujem reverendovi Paulovi C. Jongovi, lebo bez tejto knihy (ktorá je majstrovským dielom), by som bol zomrel ako hriešnik podobne ako veľa obrátených. Teraz je naša spása úplná vďaka našej viere, lebo veríme v krv, vodu krstu a Ducha. Veríme, že všetky naše hriechy (súčasné i tie budúce) prešli všetky na Ježiša pri Jeho krste Jánom Krstiteľom na rieke Jordán, a vo svojom srdci máme Ducha a krv Kríža. Ďakujem reverendovi Paulovi C. Jongovi za jeho obrovské vedomosti a podrobné štúdium Písma a dôležitých citátov, ktoré používa, aby podoprel tento bod, ktorý čitateľovi umožňuje uvedomiť si nesprávne teórie, a vo veriacich nastoľuje zmenu.

  Naše metódy získavania duší sa zmenili a teraz kážeme evanjelium o vode a Duchu; kresťanov spájame vo viere a odvraciame ich od takej viery, ktorá neustále podkopáva ich šance vstúpiť na nebesá. Veľa sme čerpali z použitia tejto knihy a tvrdíme, že je to dobrý nástroj pri hlásaní evanjelia pre prínos každej z kázní.

  Ďakujem za oboznámenie kresťanov v dnešnom svete o tejto skutočnosti, lebo máme len jeden cieľ, a to šíriť evanjelium o vode (krste) a Duchu.

  V šírení evanjelia Váš

  Monday Odege

  Späť na zoznam


    Pošlite túto webovú stránku priateľovi

   
  About Us
      O autorovi
      Stiahnite si naše banner-y
      Spojenie
      Prehľady o knihách

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.