Zadarmo poskytujeme kresťanské knihy a e-knihy o Ježišovom krste a kríži.

DOMOV  |  MAPA  |  KONTAKT  |  POMOC    
Štúdie o Biblii Kresťanské knihy zadarmo e-kresťanské knihy zadarmo O nás
  FAQ o kresťanskej viere

 

 • KTO JE JÁN KRSTITEĽ, KTORÝ POKRSTIL JEŽIŠA?
 • Boh nám dal Svoj zákon prostredníctvom Mojžiša a dal nám aj obeť vykúpenia, aby sme dosiahli odpustenie našich hriechov a previnení. Určil Árona, Mojžišovho brata, za veľkňaza, ktorý mal ponúknuť obete zmierenia na desiaty deň siedmeho mesiaca, na Deň zmierenia, aby sa zmyli ročné hriechy Izraela (Leviticus 16).

  Ustanovil, že na Deň zmierenia mohli obeť ponúknuť len potomkovia Árona. Boh otvoril Izraelitom cestu, aby dosiahli odpustenie svojich hriechov položením rúk na hlavu obete, obrad zmierenia vykonal Áron a jeho potomkovia. Taký je zákon zmierenia, ktorý pre nás ustanovil Boh.

  Dal zreteľne na známosť, že Ježiš je Spasiteľ ľudstva. V časoch Novej zmluvy bol Áronovým potomkom Ján Krstiteľ, posledný veľkňaz Starej zmluvy. Ján Krstiteľ ako Boží Prorok, predstaviteľ a veľkňaz ľudstva, pokrstil Ježiša, Syna Božieho, ktorý prišiel, aby zachránil hriešnikov a na Jeho hlavu naložil všetky hriechy ľudstva.

  Ľudia sú naozaj požehnaní, keď svoje hriechy môžu preložiť na Ježiša prostredníctvom Jána Krstiteľa; Ján bol veľkňaz, predstaviteľ ľudstva; služobník Boží, ktorý všetky naše hriechy preložil na Ježiša.

  Ján Krstiteľ je predstaviteľom a veľkňazom ľudstva, ktorého poslal Boh, je poslom, ktorého Boh poslal 6 mesiacov pred Ježišom. Ježiš bol Baránok Boží, ktorý sňal všetky hriechy sveta, Ján Krstiteľ bol veľkňaz, ktorý pri krste preložil hriechy sveta na Ježiša. Ján Krstiteľ bol služobník Boží.

  Späť na zoznam


  Tlačená verzia   |   Pošlite túto webovú stránku priateľovi

   
  Bible studies
      Kázne
      Vyjadrenie viery
      Čo je evanjelium
      Biblické termíny
      FAQ o kresťanskej viere

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.