Zadarmo poskytujeme kresťanské knihy a e-knihy o Ježišovom krste a kríži.

DOMOV  |  MAPA  |  KONTAKT  |  POMOC    
Štúdie o Biblii Kresťanské knihy zadarmo e-kresťanské knihy zadarmo O nás
  Vyjadrenie viery

 

Veríme, že Biblia, pozostávajúca len zo Starej a Novej zmluvy, pochádza slovo od slova od Ducha Svätého, je neomylná v pôvodných rukopisoch a je neomylným a autoratatívnym Božím slovom.

Veríme, že jediný pravý Boh večne existuje v troch osobách: Otcovi, Synovi a Duchu svätom.

Veríme, že Adam, ktorý bol vytvorený podľa Božieho obrazu, bol zvedený Satanom, bohom tohto sveta, a zhrešil. Kvôli Adamovmu hriechu je všetkým ľuďom daný hriech, sú úplne nemravní a musia byť ozdravení Duchom Svätým pre spásu.

Veríme, že Ježiš Kristus je Boh, narodil sa z panny, bol pokrstený Jánom Krstiteľom na rieke Jordán, bol ukrižovaný ako Baránok Boží, opäť vstal z mŕtvych a vystúpil do neba, kde sa teraz nachádza po Otcovej pravici.

Veríme, že spása pozostáva z odpustenia hriechov, Kristovej spravodlivosti a daru večného života, ktorý dostaneme vierou bez ohľadu na dielo.

Veríme, že návrat Ježiša Krista je blízko a bude viditeľný a osobný.

Veríme, že zachránení budú povznesení do večného života a požehnaní v nebesiach, a tí, čo neboli zachránení, budú uvrhnutí do večného a vedomého trestu v pekle.

Veríme, že cirkev, Kristovo telo, pozostáva len z tých, ktorí sú znovuzrodení, ktorí sú pokrstení v Duchu Svätom do Krista v čase uzdravenia a za ktorých sa On teraz prihovára v nebesiach a pre ktorých opäť príde.

Veríme, že Kristus nariadil cirkvi ísť do celého sveta a každému človeku hlásať evanjelium, krstiť a učiť tých, ktorí veria.


Tlačená verzia   |   Pošlite túto webovú stránku priateľovi

 
Bible studies
    Kázne
    Vyjadrenie viery
    Čo je evanjelium
    Biblické termíny
    FAQ o kresťanskej viere

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.