Zadarmo poskytujeme kresťanské knihy a e-knihy o Ježišovom krste a kríži.

DOMOV  |  MAPA  |  KONTAKT  |  POMOC    
Štúdie o Biblii Kresťanské knihy zadarmo e-kresťanské knihy zadarmo O nás
  Stručné vysvetlenie niektorých biblických termínov
 - Spojených s Evanjeliom o vode a Duchu

 

 • Hriech
 • Hriech sú všetky veci, ktoré sú v protiklade voči Bohu. Sú to všetky hriechy vrátane vrodených hriechov a previnení, ktorých sa dopúšťame počas svojho života.

  V gréčtine je hriech „ hamartia. “ Zhrešiť je „ hamartano “ , čo znamená „minúť cieľ, neuspieť“, inými slovami veriť v Ježiša, ale nemať schopnosť byť zachránený. Nepoznať pravdu a neveriť v ňu znamená dopustiť sa hriechu neposlušnosti a pohŕdania Bohom.

  Ak pred Bohom naozaj nechceme zhrešiť, musíme správne chápať Božie slová a uvedomiť si pravdu, že Ježiš sa stal naším Spasiteľom.

  Prostredníctvom Božích slov by sme mali veriť v Ježišov krst a Jeho ukrižovanie. Je hriechom, ak neprijímame slovo Božie, odchyľujeme sa od pravdy a veríme falošným teóriám.

  Biblia nám hovorí, že najväčším hriechom je neveriť, že Boh zmyl všetky hriechy sveta. Musíme veriť v Ježišovo narodenie i v to, že Svojím krstom zmyl naše hriechy a Svojou krvou na Kríži nám dal život. Je hriech, ak niekto neverí v napísané slová, že Ježiš bol pokrstený, zomrel na Kríži a vstal z mŕtvych, aby nás vyslobodil z hriechu.

  Späť na zoznam


  Tlačená verzia   |   Pošlite túto webovú stránku priateľovi

   
  Bible studies
      Kázne
      Vyjadrenie viery
      Čo je evanjelium
      Biblické termíny
      FAQ o kresťanskej viere

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.