Zadarmo poskytujeme kresťanské knihy a e-knihy o Ježišovom krste a kríži.

DOMOV  |  MAPA  |  KONTAKT  |  POMOC    
Štúdie o Biblii Kresťanské knihy zadarmo e-kresťanské knihy zadarmo O nás
  Stručné vysvetlenie niektorých biblických termínov
 - Spojených s Evanjeliom o vode a Duchu

 

 • Predstaviteľ ľudskej rasy
 • O Jánovi Krstiteľovi Ježiš povedal: "Veru vám hovorím: Medzi narodenými zo žien nepovstal väčší nad Jána Krstiteľa, ale kto je najmenší v kráľovstve nebeskom, je väčší ako on" (Evanjelium podľa Matúša 11:11). To znamená, že Ján Krstiteľ je najväčší zo všetkých ľudí sveta zrodených zo žien. Ján Krstiteľ zrodený zo Zachariáša a Alžbety, potomkov Árona, bol jasne človek z Áronovej rodiny. Podľa zákona Starej zmluvy mohli kňazi pochádzať len z Áronovej rodiny a spomedzi nich bol vysvätený veľkňaz, ktorý slúžil vo svätostánku.

  Najdôležitejším skutkom, ktorý veľkňaz vykonal, bolo to, že raz do roka, na Deň zmierenia ponúkol obetu, ktorá vykúpila všetky hriechy izraelského ľudu. Na Deň zmierenia veľkňaz ako predstaviteľ izraelského ľudu položil ruky na hlavu kozy, a tak na ňu preložil všetky jeho hriechy. Podobne Ján Krstiteľ, človek z Áronovej rodiny, bol vysvätený ako veľkňaz a preložil všetky hriechy ľudstva na Ježiša Krista tým, že Ho pokrstil, a to formou položenia rúk na Jeho hlavu. Ježiš povzniesol Jána ako predstaviteľa ľudskej rasy. Prečo? Lebo Ján bol potomkom veľkňaza Árona, Eliáš, ktorý má prísť, o ktorom prorokoval prorok Malachiáš, a prorok, ktorý preložil všetky hriechy ľudstva na Ježiša. Ježiš prišiel na zem ako Baránok Boží, aby ľudstvo zachránil z hriechov sveta, a preto musel byť predstaviteľ ľudstva, veľkňaz z Áronovej rodiny. Nebol ním nik iný ako Ján Krstiteľ.

  Späť na zoznam


  Tlačená verzia   |   Pošlite túto webovú stránku priateľovi

   
  Bible studies
      Kázne
      Vyjadrenie viery
      Čo je evanjelium
      Biblické termíny
      FAQ o kresťanskej viere

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.