Zadarmo poskytujeme kresťanské knihy a e-knihy o Ježišovom krste a kríži.

DOMOV  |  MAPA  |  KONTAKT  |  POMOC    
Štúdie o Biblii Kresťanské knihy zadarmo e-kresťanské knihy zadarmo O nás
  Stručné vysvetlenie niektorých biblických termínov
 - Spojených s Evanjeliom o vode a Duchu

 

 • Pokánie
 • Keď si človek, ktorý sa odklonil od Boha, uvedomí svoje hriechy a ďakuje Ježišovi, že ich zmyl, a vráti sa naspäť k Bohu, toto sa nazýva pokáním.

  My všetci sme hriešni. Naozajstné pokánie znamená pripustiť nasledovnú pravdu. Musíme pripustiť, že sme pred Bohom hriešni a po celý život nemôžeme konať inak, len sa dopúšťať hriechov, a keď zomrieme, pôjdeme do pekla. Musíme tiež prijať Ježiša svojou vierou, že prišiel na tento svet zachrániť hriešnikov, ako sme my, a (Svojím krstom) sňal všetky hriechy, zomrel a vstal z mŕtvych, aby nás zachránil. Naozajstné pokánie znamená vzdať sa vlastných myšlienok a prinavrátiť sa k Bohu (Skutky apoštolov 2:38).

  Pokánie znamená uvedomiť si vlastné hriechy a vrátiť sa k Božiemu slovu; znamená prijať spásu skrze vodu a krv (Prvý list Jánov 5:6).

  Pravé pokánie je uvedomením si samých seba, toho, že sme hriešni, je to viera v Ježiša, Syna Božieho, ako nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil zo všetkých hriechov. Aby sme boli zachránení a umytí od všetkých hriechov, musíme sa prestať snažiť byť čistí svojimi činmi a priznať si, že pred Bohom a Jeho zákonom sme veľkí hriešnici. Musíme prijať pravdu a spásu skrze vodu a Ducha; spásu, ktorú nám dal Ježiš Svojím krstom a krvou.

  Hriešnik sa musí vzdať svojich vlastných myšlienok a úplne sa prinavrátiť k Ježišovi. Budeme zachránení, ak uveríme, že Ježiš bol pokrstený preto, aby na Seba sňal naše hriechy.

  Musíme uveriť, že Ježišov krst, Jeho ukrižovanie a zmŕtvychvstanie boli cestou, ako zachrániť hriešnikov. Ježiš prišiel v ľudskej podobe, bol pokrstený a ukrižovaný, aby zmyl naše hriechy. Ak v toto veríme; ak veríme, že Ježiš vstal z mŕtvych, aby spasil všetkých, ktorý v Neho veria - je to pravé pokánie a ozajstná viera.

  Späť na zoznam


  Tlačená verzia   |   Pošlite túto webovú stránku priateľovi

   
  Bible studies
      Kázne
      Vyjadrenie viery
      Čo je evanjelium
      Biblické termíny
      FAQ o kresťanskej viere

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.