Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.


 

  • Odpustenie hriechov
  • Táto dôležitá skutočnosť je známa aj ako odpustenie hriechov. Hriechy sú odpustené, keď sme ich raz a navždy zbavení evanjeliom vody a Ducha. Viera v evanjelium vody a Ducha znamená veriť v existenciu Ježiša, Božieho Syna, Jeho príchod na tento svet ako človeka, Jeho krst a ukrižovanie pre spásu nás všetkých.

    Vykúpenie, ktoré dal Ježiš človeku vierou v Jeho krst a krv (ako je zaznamenané v Starej zmluve), znamená, že sám Ježiš vykúpil ľudí z hriechov. V Biblii vykúpenie poukazuje na na zmytie hriechov vierou v Ježišov krst a Jeho krv. Všetky hriechy prešli na Ježiša, v srdci ľudí niet viac hriechu.

    Len vtedy sa môžeme sa nazývať vykúpenými a spravodlivými, keď všetky naše hriechy prešli na Ježiša pri Jeho krste.


    Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.