Zadarmo poskytujeme kresťanské knihy a e-knihy o Ježišovom krste a kríži.

DOMOV  |  MAPA  |  KONTAKT  |  POMOC    
Štúdie o Biblii Kresťanské knihy zadarmo e-kresťanské knihy zadarmo O nás
  Stručné vysvetlenie niektorých biblických termínov
 - Spojených s Evanjeliom o vode a Duchu

 

 • Spravodliví
 • Tí, ktorí vierou v evanjelium o vode a Duchu dosiahli odpustenie všetkých hriechov a sú pred Bohom bez hriechu, sa nazývajú spravodlivými. V Liste Rímskym 4:7-8 sa hovorí: "Blahoslavení, ktorým neprávosti boli odpustené a ich hriechy prikryté; blahoslavený muž, ktorému Pán nepočíta hriech." Blahoslavení nie sú nik iný ako spravodliví, ktorí dosiahli odpustenie hriechu. Pretože Boh je svätý a spravodlivý, tých, čo majú v srdci hriech, neschvaľuje ako spravodlivých. Dosiahnuť odpustenie neprávostí a mať prikryté hriechy znamená byť bez hriechu a stať sa svätým vierou v Ježiša Krista - to jest vierou, že sme svoje hriechy preložili na Ježiša prostredníctvom Jeho krstu a že Jeho smrťou na kríži Ježiš namiesto nás splatil naše hriechy na kríži.

  Boh nemôže klamať, preto nikdy neschvaľuje za spravodlivých tých, čo sú hriešni. Naopak, zatracuje ich a hádže ich do pekelného plameňa. Aby sme pred Bohom boli bez hriechu, musíme vo svojom srdci veriť, že všetky naše minulé, súčasné a budúce hriechy raz a navždy prešli na Ježiša, keď Ho Ján Krstiteľ pokrstil, a tak musíme vyrezať svoje hriechy zo srdca. Spravodliví pred Bohom sa teda vzťahuje na tých, ktorí sa vo svojom srdci zbavili hriechu vierou v Ježišov krst a kríž. Ak niektorí ľudia ešte majú v srdci hriech, hoci veria v Ježiša a kajúcne sa modlia, potom takí ľudia sú hriešnici, nie Božie dietky.

  Boh neospravedlňuje nešľachetníka (Exodus 23:7), lebo nemôže klamať. Preto tí, ktorí vynechávajú Ježišov krst a veria len v krv kríža, sa nikdy nestanú spravodlivými.

  Späť na zoznam


  Tlačená verzia   |   Pošlite túto webovú stránku priateľovi

   
  Bible studies
      Kázne
      Vyjadrenie viery
      Čo je evanjelium
      Biblické termíny
      FAQ o kresťanskej viere

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.