Zadarmo poskytujeme kresťanské knihy a e-knihy o Ježišovom krste a kríži.

DOMOV  |  MAPA  |  KONTAKT  |  POMOC    
Štúdie o Biblii Kresťanské knihy zadarmo e-kresťanské knihy zadarmo O nás
  Poznámka o autorských právach

 

Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission (Misia nového života).

Všetky práva vyhradené.

Žiadne materiály z tejto stránky nesmú byť reprodukované, distribuované, šírené, ukazované, vytlačené či vysielané bez predchádzajúceho písomného súhlasu Misie nového života. Nesmiete pozmeniť ani odstrániť žiadnu ochrannú známku, copyright či inú poznámku z obsahu.

Môžete si však stiahnuť materiál z Misie nového života na webe (jedna strojom čitateľná kópia a jedna tlačená kópia na stránku) len pre svoje osobné, nekomerčné využitie.

 

Politika používania obsahu našej webovej stránky

Misia nového života povoľuje použitie materiálov svojej webovej stránky len za účelom ich umiestnenia na webe. Akékoľvek iné použitie ako napríklad distribúcia tlačou, rádiové a televízne vysielanie či šírenie cez iné médiá sú zakázané.

Ak chcete naše materiály umiestniť na svojej webovej stránke, musíte súhlasiť s nasledovnými podmienkami:

  1. Webová stránka, kde má byť materiál umiestnený, nesmie byť škodlivá, obsahujúca nezdravé materiály (napr. stránky so sexuálnym obsahom, stránky vzťahujúce sa ku gamblerstvu, násiliu či inak propagujúce nelegálne aktivity).
  2. Musíte upovedomiť správcu našej webovej stránky (webmaster@bjnewlife.org) a v krátkosti mu predstaviť svoju stránku a URL navrhovaného umiestnenia nášho materiálu, ktorý môžete umiestniť len po obdržaní súhlasu Misie nového života.
  3. O právo použiť náš materiál musíte požiadať pri každom jednom materiáli a musíte preň dostať súhlas; neposkytujeme trvalé právo použitia.
  4. Naše materiály nesmiete umiestniť tak, aby akýmkoľvek spôsobom prekrúcali, škodili, ničili, znevažovali, zľahčovali či boli inak nepriateľské k Misii nového života.
  5. Pri umiestnení našich materiálov ich nesmiete odstraňovať, zamieňať ani pozmeňovať.
  6. Musíte uviesť zdroj umiestnených materiálov na konci umiestnenia nasledovne:
    Zdroj: Webová stránka Misie nového života (www.bjnewlife.org)
  7. Keď uvádzate zdroj, musíte poskytnúť správny odkaz (http://www.bjnewlife.org/slovak.html).


  Pošlite túto webovú stránku priateľovi

 

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.