Zadarmo poskytujeme kresťanské knihy a e-knihy o Ježišovom krste a kríži.

DOMOV  |  MAPA  |  KONTAKT  |  POMOC    
Štúdie o Biblii Kresťanské knihy zadarmo e-kresťanské knihy zadarmo O nás
  ZADARMO verzia elektronickej knihy Cebuano vydania 5

 


Ang Atong GINOO Nga Nagahimo sa Katarung sa Dios ( I )

- Ang pagkamatarung sa Dios nga gipadayag diha sa mga taga-Roma

 • elektronický formát : MS Reader
 • Súčasných stiahnutí : 21
 • O tejto knihe
 • Obsah
 

Hubit

Ang pagkamatarung sa Dios nga gipadayag diha sa mga taga-Roma

Batbat

Ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu maoy pagkamatarung sa Dios!

Ang mga pulong niini nga libro motagbaw sa kauhaw diha sa imong kasingkasing. Ang mga Kristohanon karon nagpadayon sa pagkinabuhi nga walay paghibalo sa matuod nga kasulbaran sa kasamtangang kasal-anan nga ilang nahimo sa matag adlaw. Nasayod ba ikaw kon unsa ang pagkamatarung sa Dios? Ako naglaum nga ikaw mangutana sa imong kaugalingon niini nga pangutana ug mosalig diha sa pagkamatarung sa Dios, nga gipadayag niini nga libro.
Ang pagkamatarung sa Dios nahimong uban sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Apan, sama sa bililhon nga bahandi, kini natagoan gikan sa mga mata sa mga relihiyosong mga sumusunod sa taas nga panahon. Ingon nga sangputanan, daghang katawhan ang nag-agad sa pagpasiatab sa ilang kaugalingong pagkamatarung inay sa pagsalig sa pagkamatarung sa Dios. Busa, ang Kristohanong mga doktrina nga gani walay hinungdan nahimong nagpasulabi nga pagtulon-an diha sa mga kasingkasing sa mga magtutuo, ingon nga daw kining mga doktrinaha nasudlan sa pagkamatarung sa Dios.
Ang mga Doktrina sa Kapalaran, Paghitarong, ug Inanay nga Pagkabalaan maoy nag-unang Kristohanong mga doktrina, nga midalit og kalibog ug kahaw-ang ngadto sa mga kalag sa mga magtutuo. Apan karon, daghang mga Kristohanon nga sa binag-o kinahanglan mahibalo sa Dios, mokat-on mahitungod sa Iyang pagkamatarung ug mopadayon diha sa nasiguro nga pagtuo.
"Ang Atong Ginoo nga nagahimo sa katarung sa Dios" motagana sa atong kalag sa dakong pagsabot ug mogiya niini ngadto sa kalinaw. Ang tagsulat buot nga ikaw makabaton sa panalangin sa paghibalo sa pagkamatarung sa Dios. Hinaot nga ang panalangin sa Dios maanaa kanimo!Gikan sa Tagmantala

Ang tagsulat niini nga libro mao ang magtutukod sa The New Life Mission ug nakawali sa mga pulong sa tubig ug sa Espiritu, nga gisudlan sa pagkamatarung sa Dios, ngadto sa kalibutan. Ang iyang mga buhat nga gihubad karon ngadto sa 52 ka mga nag-unang mga pinulongan, giapod-apod ngadto sa kapin 150 ka mga nasud. Ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan makadawat sa dakong panalangin sa pagkab-ot sa pagkamatarung sa Dios pinaagi sa pulong sa Dios, nga ginawali ni Reverend Jong uban sa iyang mga masigkamagbubuhat. Nganong dili man nimo dawaton ang katubsanan sa kasal-anan ug mangandam alang sa imong kinabuhing walay katapusan pinaagi sa pagsalig sa mga pulong sa Dios pinaagi sa mga pagpanudlo nga ania niini nga libro?


  Pošlite túto webovú stránku priateľovi

 
Free Christian eBooks
    Zoznam kníh v elektronickej podobe
    Cebuano vydanie 5
 
 • O tejto knihe
 •  
 • Obsah
 •     Čo je elektronická kniha?
   
 • O elektronickej knihe
 •  
 • Ako čítať elektronickú knihu?
 •  
 • Najčastejšie otázky
 •  
 • Pomoc pri sťahovaní
 •     Program na čítanie elektronickej knihy
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0

 •    
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.