หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

การอธิษฐานของพระผู้เป็นเจ้า

English 33

Sermons on the Lord’s Prayer - The Lord’s Prayer : Misinterpretations and Truth

Rev. Paul C. Jong

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หากต้องการดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่านต้องติดตั้งโปรแกรมอ่าน ePUB บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านหากยังไม่ได้ติดตั้ง หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมอ่าน ePUB ท่านสามารถดาวน์โหลดได้โดยให้คลิกที่ปุ่มต่อไปนี้
ข้ามขั้นตอนที่ 1 หากท่านติดตั้งแล้ว

Adobe Digital Editions FB Reader
down arrow

ขั้นตอนที่ 2 เลือกประเทศของท่าน

down arrow

ขั้นตอนที่ 3 ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี

คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดและรอจนกว่าไฟล์ดาวน์โหลดจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติในเบราว์เซอร์นี้

ดาวน์โหลด File size:0.4 MB [English33.epub]

หากท่านต้องการหนังสือที่พิมพ์ ท่านสามารถพิมพ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออกมาได้

pdf epub image