The New Life Mission

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

Het Evangelie volgens Johannes.

  • ISBN9788928231416
  • Pagina’s380

Dutch 19

Preken over het Evangelie van Johannes (Ⅱ) - De Liefde van God Geopenbaard door Jezus, De Eniggeboren Zoon (Ⅱ)

Rev. Paul C. Jong

De liefde van God geopenbaard door Jezus Christus

Er staat geschreven, ''Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen'' (Johannes 1:18).
Hoe perfect openbaarde Jezus de liefde van God aan ons! Hoe perfect heeft Jezus ons bevrijdt! Welke perfecte Waarheid van zaligmaking is het evangelie van het water en de Geest! We hebben nooit spijt gehad van de ontvangst van onze zaligmaking door ons geloof in Jezus, die kwam door het water en het bloed (1 Johannes 5:6).
Ik hoop dat ieder van u geloofd in Jezus Christus die de ware liefde van God geopenbaard heeft, houd het geloof in Zijn liefde in uw harten, en leef dagelijks ter willen van de verspreiding van deze liefde. Ik hoop dat u de zegening van de vergeving van zonden verkrijgt door God te ontmoeten door het evangelie van het water en de Geest.
eBoek Downloaden
PDF EPUB