ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

דרשות עבור אלה אשר נעשו לשותפנו

  • ISBN8983148535
  • עמודים333

English 57

SERMONS FOR THOSE WHO HAVE BECOME OUR COWORKERS (I)

Rev. Paul C. Jong

CONTENTS
 
Preface 
1. Blessed Are Those Who Share the Bread of Life in This Last Age (Matthew 24:32-51) 
2. Enter by the Narrow Gate (Matthew 7:13-27) 
3. Illuminate the Children of Deception with the Gospel of Light (Isaiah 1:21-31) 
4. God Has Blotted Out the Sin of the World (Isaiah 1:10-18) 
5. How Was Pseudo Christianity Formed? (1 Kings 11:26-40) 
6. The Righteousness of Jesus Christ: An Absolute Necessity (Romans 8:1-11) 
7. Repent and Return to the Gospel of the Water and the Spirit (Matthew 4:12-25) 
8. The Word Is God (John 1:1-14) 
9. We Have Received the Beatitudes! (Matthew 5:1-16) 
10. Noah Found Grace in the Eyes of the Lord God (Genesis 6:1-22) 
11. Duties of the Gospel Preacher (Matthew 13:1-23) 
12. Hoping for the Day When We Will Lead a Perfect Life (Romans 8:18-28) 
 
This book is a collection of sermons that have been written to direct our fellow coworkers and saints and to show them how to lead a life as a true servant of God. For this reason, this book is titled "Sermons for Those Who Have Become Our Coworkers." The author earnestly desires to share fellowship with coworkers within the faith, those who believe wholeheartedly in the righteousness of Christ, excluding personal interests. He does really desire this because he has met them by faith in the Lord's righteousness and they are also preaching it now.
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר מודפס בחינם
הוסף ספרים לעגלה.
ספר אודיו
ספר אודיו